Wat houdt deze functie in?

Voor één van onze klanten actief in en op het openbaar domein zoeken we een projectleider met expertise in wegenis -en rioleringsprojecten.

Om de gebudgetteerde projecten tijdig te realiseren en deze projecten in zijn geheel af te handelen zal het takenpakket voornamelijk bestaan uit:

Het optreden als vertegenwoordiger van de opdrachtgever voor infrastructurele dossiers.

Het begeleiden en het coördineren van het project van voorstudie tot en met de definitieve oplevering.

Het analyseren van infrastructurele en technische problemen waarna de meest optimale oplossing gezocht moet worden, rekening houdende met het technische en het financiële luik.

Bewaken van de planning en de budgettaire wijzigingen (meerwerken) en interne rapportering op 2 wekelijkse basis.

Toezien op de toepassing van de bestaande wetgeving en reglementering.

Opvolgen van de verslaggeving van de werfvergaderingen en veiligheidscoördinator.

Toelichting stand van zaken dossier op interne en externe overlegmomenten met bijbehorende communicatie omtrent de voortgang van de projecten.

Samenwerken met de overige interne gemeentelijke diensten.

Deelnemen aan coördinatievergaderingen met aannemers, nutsmaatschappijen of derden die rechtstreeks bij het project betrokken zijn.

Verzorgen van infobrieven of –momenten voor de omwonenden.

Opvolgen klachten van omwonenden aangaande de werken in uitvoering.

Opvolgen van de afkoppelingen op privé domein met aannemer.

Ondersteuning bieden aan de algemene projectbeheerder voor de budgettering en financiële afhandeling van het project.

Wie zoeken wij?

Opleiding op Masterniveau (bouwkunde) of gelijkwaardig door ervaring

Ervaring met het werken voor/met overheden en/of openbare besturen

Ervaring met het opvolgen/managen van bouwkundige projecten, bij voorkeur utiliteitsbouw met een publiek karakter

Kennis wet op de overheidsopdrachten

Ervaring met het aansturen van aannemers

Communicatief, flexibel & pro-actief

Wat bieden wij?

Naast een uitstekend verloningspakket met tal van extralegale voordelen, kan je bij ons ook kiezen voor een (elektrische) firmawagen en bestaat de mogelijkheid tot fietsleasing .

Omdat wij opleiding zeer belangrijk vinden, kan je bij ons beschikken over een jaarlijks opleidingsbudget. Dit kan je vrij besteden aan je persoonlijke, professionele ontwikkeling. 

Newpoint Professionals organiseert zelf ook tal van opleidingen (waaronder oa Projectmanagement), uiteraard kan je ook hieraan deelnemen.

Tot slot kan je rekenen op een goede coaching en opvolging bij het uitvoeren van jouw opdracht en kom je terecht in een warm nest met toffe collega’s.

Deze functie staat ook open voor freelancers.