Wat houdt deze functie in?

Voor één van onze klanten zoeken we een projectleider/projectmanager voor het opvolgen van verschillende bouwkundige projecten.

Heb je ervaring met het opvolgen van bouwkundige projecten, ervaring met het werken met openbare besturen, kennis van de wet op de overheidsopdrachten en affiniteit met (nieuwbouw/renovatie/energetische) projecten en bouwkundig erfgoed, dan ben jij wellicht de persoon die we zoeken.

Te volbrengen taken :

 • Volledige projectopvolging van A-Z, van opmaak bestek t.e.m. de oplevering.
 • Het plannen, coördineren, leiden en ondersteunen van alle betrokken partijen (externe ontwerpers, adviesorganen, uitvoerders, collega’s) doorheen het volledige projectverloop, coördineren van de te volgen procedures en werkwijzen en bewaken van scope, timing en budget. Dit omvat ook het bijwonen van werfvergadering en aansturen van aannemers, communicatie met interne diensten.
 • Het optreden als vertegenwoordiger van de opdrachtgever voor bouwdossiers van voorstudie tot en met definitieve oplevering. Het begeleiden en het coördineren van projecten, communicatie verzorgen tussen ontwerper, externe partner, uitvoerders en collega’s , controle op de uitvoering van de werken, het bewaken van scope, timing & budget, de oplevering en de nazorg.
 • Behartigen van diverse subsidie- en premie-aanvragen.
 • Toezien op de toepassing van de bestaande wetgeving en reglementering.
 • Het voorbereiden en respecteren van de besluitvoering.
 • Zorg dragen voor periodieke rapportages aan leidinggevende en bestuur. Toelichten voortgang dossiers op overlegorganen.
 • Het analyseren van bouwtechnische problemen en het opmaken van oplossingsgerichte adviezen rekening houdend met het gebruik, het ergonomische, het esthetische, het technische, het energiebewuste en het financiële luik.
 • De leidinggevende en andere sleutelfuncties adviseren en ondersteunen vanuit de eigen expertise in gebouwen. (Interne) klanten doelgericht en deskundig informeren en adviseren.
 • Vanuit de eigen expertise voorstellen doen voor verbetering op vlak van te hanteren methodes, technieken, processen en wetgeving.
 • Samenwerken met de collega’s van dienst gebouwen, andere stedelijke diensten en externe studiebureaus.
 • Backup technische ondersteuning voor dossierbeheerders bij de opmaak van hun bestekken en tijdens de uitvoering van hun dossiers.
 • Deelnemen aan het wekelijks STAVAZA-overleg, enkel indien dit nodig geacht wordt en op expliciete vraag van het diensthoofd.

 

Wie zoeken wij?

 • Opleiding op Masterniveau (bouwkunde) of gelijkwaardig door ervaring
 • Ervaring met het werken voor/met overheden en/of openbare besturen
 • Ervaring met het opvolgen/managen van bouwkundige projecten, bij voorkeur utiliteitsbouw met een publiek karakter
 • Kennis wet op de overheidsopdrachten
 • Ervaring met het aansturen van aannemers
 • Communicatief, flexibel & pro-actief

Wat bieden wij?

Naast een uitstekend verloningspakket met tal van extralegale voordelen, kan je bij ons ook kiezen voor een (elektrische) firmawagen en bestaat de mogelijkheid tot fietsleasing .

Omdat wij opleiding zeer belangrijk vinden, kan je bij ons beschikken over een jaarlijks opleidingsbudget. Dit kan je vrij besteden aan je persoonlijke, professionele ontwikkeling. 

Newpoint Professionals organiseert zelf ook tal van opleidingen (waaronder oa Projectmanagement), uiteraard kan je ook hieraan deelnemen.

Tot slot kan je rekenen op een goede coaching en opvolging bij het uitvoeren van jouw opdracht en kom je terecht in een warm nest met toffe collega’s.

Deze functie staat ook open voor freelancers