Omschrijving

Voor een leverancier of contractor hoort de uitvoering van projecten tot de core business. Vaak bepaalt de kwaliteit van het projectmanagement het succes van het project. Daarom hebben wij onze Project Management opleiding aangepast aan de noden van een contractor/leverancier. Om zo dicht mogelijk de realiteit te benaderen, hebben we dat gedaan in intensieve samenwerking met een gerenommeerde contractor in de industriële sector.

Wat maakt project management als leverancier of contractor uniek?

In plaats van te starten met een idee zoals in klassiek projectmanagement, starten we met een offerte. We doorlopen het volledige proces van bestelling tot oplevering aan de klant. Dit met aandacht voor de succesfactoren die bepalend zijn voor een contractor/leveranciersorganisatie: kostenbeheersing, meerwerken, de verwachtingen waarmaken.

In deze driedaagse opleiding behandelen we alle vaktechnische competenties of “harde skills” en de nodige “soft skills” die een projectmanager van de leverancier of aannemer nodig heeft om met succes projecten te realiseren.

Je leert de 9 PM-processen te beheren: Scope, Tijd, Kost, Kwaliteit, Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement en dit specifiek afgestemd op leveranciers en aannemers.

Tijdens de dag “Soft skills” leer je hoe je leiding geeft aan een projectteam, en wat de sociale vaardigheden zijn die je nodig hebt om een team succesvol te laten samenwerken.

Doel

We verschaffen de Project Manager van de leverancier of de aannemer een praktische kennis van het vakgebied Project Management. Deze opleiding heeft als resultaat dat de deelnemers:

  • de belangrijkste processen en technieken van Project Management kennen en weten hoe je deze in de praktijk kan brengen in hun specifieke omgeving
  • weten hoe zij hun projecten moeten structureren om op die manier de voorspelbaarheid en dus de kans op succes van hun project te vergroten
  • meer begrip hebben voor en waarde kunnen toevoegen aan de bestaande Project Management processen binnen hun organisatie
  • zich zeker voelen in hun rol en handelen met vertrouwen en een gerust hart

Inhoud

De processen die een Project Manager van een leverancier of aannemer onderneemt zijn uiteraard dezelfde als voor een projectmanager in een ander type organisatie: Scope, Tijd, Kost, Kwaliteit, Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement.

Er wordt na een situering van projectmanagement in het algemeen bekeken welk belang de 9 processen in de vier verschillende fasen van een project hebben en hoe ze best worden aangepakt in die fasen: Orderbevestiging, Voorbereiding, Uitvoering en Afsluiting.

In een derde dag worden de belangrijke softskills behandelt met het accent op leidinggeven en zelfkennis.

Dag 1 & 2

Dag 3

Locaties

Hasselt

Corda Campus
Kempische Steenweg 305
3500 Hasselt

Antwerpen

Bluepoint
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

Prijs & annulatievoorwaarden

Inschrijvingsgeld: € 1780 per persoon, exclusief BTW

Je kan kosteloos annuleren tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding. Bij tijdige en schriftelijke uitschrijving (via mail) krijg je het inschrijvingsgeld teruggestort. Bij annulatie na die datum of als je niet aanwezig bent tijdens de opleiding, blijft het inschrijvingsgeld volledig verschuldigd.

KMO-Portefeuille

Newpoint Professionals is erkend door de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding. Bespaar tot 30% als kleine onderneming en 20% als middelgrote onderneming door een project in te dienen ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. 

Uw aanwezigheid wordt verwacht bij alle sessies. Als u niet aanwezig kan zijn bij één of meerdere sessies, kan u geen aanspraak maken op terugbetaling van (een gedeelte van) het inschrijvingsgeld.

Ons erkenningsnummer: DV.0214844

Meer info: www.kmo-portefeuille.be

Docenten

Guy Mentens
Zaakvoerder Newpoint Professionals
Senior projectmanager
Guy Mentens
Liesbeth Briers
Zaakvoerder - Training & Coaching
Liesbeth heeft een Master in Arbeids- en Organisatiepsychologie en jaren ervaring in het opleiden, trainen en coachen van soft skills voor werknemers en leidinggevenden.
Ze is ook opgeleid in ACT en Certified Embodiment Coach.
Liesbeth Briers

Aanpak

  • De opleiding voorziet in een hands-on aanpak: een interactieve opleiding met een praktische invalshoek.
  • De deelnemers worden op regelmatige basis ondervraagd over de opgedane kennis van theorie, tools en technieken en ook gevraagd te vertellen over het toepassen van de geleerde technieken in hun werkomgeving.
  • Ervaring delen en netwerken: er wordt actief aangemoedigd dat de Project Managers elkaar leren kennen, ervaringen delen, feedback geven en stimuleren.

Certificering

Opleidingsattest van Newpoint Professionals.

Cursusmateriaal

  • PowerPoint presentaties
  • Oefeningen tijdens de les