Omschrijving

In deze vierdaagse opleiding Project Management Processen van Newpoint Professionals behandelen we alle vaktechnische competenties of “harde skills” van projectmanagement. Je leert de  PM-processen te beheren: scope, time, budget, kwaliteit, risico, communicatie, organisatie, resources en procurement.

Aansluitend aan deze opleiding van Newpoint Professionals, kun je de module “Soft skills voor Project Managers” volgen, waarin je o.a. leert hoe je leiding geeft aan een projectteam en wat de sociale vaardigheden zijn die je nodig hebt om een team succesvol te laten samenwerken. 

Doel

We verschaffen de Project Manager een brede en robuuste kennis van het vakgebied Project Management. Na deze opleiding:

 • ken je de belangrijkste processen en technieken van projectmanagement en beschik je over de nodige tools om die in de praktijk te brengen;
 • kan je de voorspelbaarheid van je project vergroten door je werk en het project te structureren;engineering
 • heb je meer begrip voor en kan je waarde toevoegen aan de bestaande Project Management processen binnen engineering of je organisatie;
 • voel je je zeker in je rol als projectmanager en leid je de projectteams in de industrie of andere omgeving met vertrouwen en een gerust hart;
 • bezit je een groot deel van de kennis en ben je voorbereid om te slagen in het examen voor het IPMA-D certificaat. IPMA staat voor International Project Management Association. Wereldwijd werkt deze organisatie aan het professionaliseren van project- en programmamanagement. IPMA is geen methode maar een onafhankelijk en internationaal keurmerk.

Inhoud

 • De processen die een Project Manager moet kennen en kunnen toepassen om een project succesvol op te zetten, uit te voeren en te beheren. Deze processen zijn: Scope, Time, Budget, Kwaliteit, Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement.
 • De projectlevenscyclus volgens vier fasen: projectvoorbereidingsfase, projectdefinitiefase, uitvoeringsfase en afsluiting.
 • De competenties waarover een Project Manager moet beschikken. De basis hiervoor zijn de competenties zoals beschreven in de IPMA Competence Baseline (ICB versie 4): Zelfmanagement, Leiderschap, Integriteit, Daadkracht, Communicatie, Organisatie;
 • Inoefenen van en kennismaken met verschillende tools (Insights Discovery, MSProject voor projectplanning, Earned Value Management voor opvolging van budget en time, gespreksvaardigheden, Theory of Constraints, Time management …);
 • Voorbereiden op het IPMA-D certificaat (via proefexamen).

Vier lesdagen

4 volledige opleidingsdagen van 9u tot 17u.

Locaties

Hasselt

Corda Campus
Kempische Steenweg 305
3500 Hasselt

Antwerpen

Bluepoint
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

Prijs & annulatievoorwaarden

Inschrijvingsgeld: € 2.720 per persoon, exclusief BTW

Je kan kosteloos annuleren tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding. Bij tijdige en schriftelijke uitschrijving (via mail) krijg je het inschrijvingsgeld teruggestort. Bij annulatie na die datum of als je niet aanwezig bent tijdens de opleiding, blijft het inschrijvingsgeld volledig verschuldigd. 

KMO-Portefeuille

Newpoint Professionals is erkend door de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding. Bespaar tot 30% als kleine onderneming en 20% als middelgrote onderneming door een project in te dienen ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. 

Uw aanwezigheid wordt verwacht bij alle sessies. Als u niet aanwezig kan zijn bij één of meerdere sessies, kan u geen aanspraak maken op terugbetaling van (een gedeelte van) het inschrijvingsgeld.

Ons erkenningsnummer: DV.0214844

Meer info: www.kmo-portefeuille.be

Docenten

Vera Magchiels
Senior Project Manager - Vynova
Burgerlijk Ingenieur
Gecertificeerd Project Manager op niveau IPMA-D
Vera Magchiels
Michiel Spoormans
Engineering Manager - Nike
Master in Project Management (PXL 2010)
Docent Postgraduaat Project Management (PXL 2013, 2014)
Michiel Spoormans

Aanpak

 • De opleiding voorziet in een hands-on aanpak: eigen projectplan, risicoregister, kwaliteitsplan, WBS structuur,… opmaken, een interactieve opleiding met een praktische invalshoek.
 • De deelnemers worden op regelmatige basis ondervraagd over de reeds besproken projectmanagement aanpak, de ervaring met bvb een budget, een planning, een communicatieplan in hun werkomgeving. 
 • Ervaring delen en netwerken: deelnemers worden actief aangemoedigd elkaar te leren kennen, ervaringen te delen, feedback te geven en te stimuleren

Doelgroep en voorkennis

 • Gewenste voorkennis: een eerste ervaring met projectmatig werken als teamlid of als project manager.
 • Doelgroep:
  • je maakt deel uit van een projectteam in de industrie of engineering en wil de stap zetten naar projectmanager
  • je vervult de rol van projectmanager en wil de kans op projectsucces in je eigen verhogen door een gestructureerde onderbouwde aanpak
  • je mist professionalisme in je eigen projectmanagement aanpak of die van je organisatie.

Certificering

 • Opleidingsattest van Newpoint Professionals
 • Niet inbegrepen: examen voor het behalen van de IPMA-certificatie

Cursusmateriaal

 • PowerPoint presentaties 
 • Oefeningen tijdens de les 
 • Noodzakelijk voor les 2: een laptop met MS Project op geïnstalleerd
 • Exclusief het boek: Projectmanagement op basis van ICB versie 4 (mogelijkheid om het boek aan te kopen voor de prijs van € 74,50)

Vervolgopleiding

In deze opleiding van vier dagen bij Newpoint Professionals komen alle vaktechnische competenties (hard skills) van Project Management aan bod.  Maar ook goed ontwikkelde soft skills zijn essentieel voor een succesvolle Project Manager. 

In de aanvullende driedaagse opleiding “Soft Skills voor Project Managers” leer je hoe je leiding geeft aan een projectteam, en wat de sociale vaardigheden zijn die je nodig hebt om een team succesvol te laten samenwerken.