Omschrijving

In deze vierdaagse opleiding behandelen we alle vaktechnische competenties of “harde skills” van projectmanagement. Je leert de 9 PM-processen te beheren: Scope, Tijd, Kost, Kwaliteit, Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement.

Aansluitend aan deze opleiding, kan je de module “Soft skills voor Project Managers” volgen, waarin je leert hoe je leiding geeft aan een projectteam, en wat de sociale vaardigheden zijn die je nodig hebt om een team succesvol te laten samenwerken.

Doel

We verschaffen de Project Manager een brede en robuuste kennis van het vakgebied Project Management. Deze opleiding heeft als resultaat dat de deelnemers:

 • de belangrijkste processen en technieken van Project Management kennen en in de praktijk kunnen brengen
 • weten hoe zij hun projecten moeten structureren om op die manier de voorspelbaarheid van het project te vergroten
 • meer begrip hebben voor en waarde kunnen toevoegen aan de bestaande Project Management processen binnen hun organisatie
 • zich zeker voelen in hun rol en handelen met vertrouwen en een gerust hart
 • voorbereid zijn op het IPMA-D examen door:
  • leerdoelen toe te lichten
  • complexe leerstof in de opleiding te behandelen
  • aan te duiden welke leerstof als zelfstudie te verwerken is
  • belangrijk: in een beperkte tijd van 4 dagen is het niet mogelijk om alle leerstof van het examen te behandelen. Ook ligt de focus op het aanleren van praktisch bruikbare tools en methodieken, en minder op het toelichten van alle examenleerstof.

Inhoud

De processen die een Project Manager moet kunnen toepassen om een project succesvol uit te voeren:

 • 5 procesgroepen: Initiëren, Plannen, Sturen, Uitvoeren en Afsluiten
 • 9 processen: Scope, Tijd, Kost, Kwaliteit, Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement

Vier lesdagen

Locaties

Corda Campus
Kempische Steenweg 305
3500 Hasselt

Bluepoint
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

Prijs & annulatievoorwaarden

Inschrijvingsgeld: € 2420 per persoon, exclusief BTW

Je kan kosteloos annuleren tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding. Bij tijdige en schriftelijke uitschrijving (via mail) krijg je het inschrijvingsgeld teruggestort, bij annulatie na die datum of als je niet aanwezig bent tijdens de opleiding, blijft het inschrijvingsgeld volledig verschuldigd.

Uw aanwezigheid wordt verwacht bij alle sessies. Als u niet aanwezig kan zijn bij één of meerdere sessies, kan u geen aanspraak maken op terugbetaling van (een gedeelte van) het inschrijvingsgeld.

KMO-Portefeuille

Newpoint Professionals is erkend door de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding. Bespaar tot 30% als kleine onderneming en 20% als middelgrote onderneming door een project in te dienen ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. 

Uw aanwezigheid wordt verwacht bij alle sessies. Als u niet aanwezig kan zijn bij één of meerdere sessies, kan u geen aanspraak maken op terugbetaling van (een gedeelte van) het inschrijvingsgeld.

Ons erkenningsnummer: DV.0214844

Meer info: www.kmo-portefeuille.be

Docenten

Vera Magchiels
Senior Project Manager - Vynova
Burgerlijk Ingenieur
Gecertificeerd Project Manager op niveau IPMA-D
Vera Magchiels
Michiel Spoormans
Engineering Manager - Nike
Master in Project Management (PXL 2010)
Docent Postgraduaat Project Management (PXL 2013, 2014)
Michiel Spoormans

Aanpak

 • De opleiding voorziet in een hands-on aanpak: een interactieve opleiding met een praktische invalshoek.
 • De deelnemers worden op regelmatige basis ondervraagd over de opgedane kennis van theorie, tools en technieken en ook gevraagd te vertellen over het toepassen van de geleerde technieken in hun werkomgeving.
 • Ervaring delen en netwerken: er wordt actief aangemoedigd dat de Project Managers mekaar leren kennen, ervaringen delen, feedback geven en stimuleren.

Certificering

Opleidingsattest van Newpoint Professionals.

Cursusmateriaal

PowerPoint presentaties
Oefeningen tijdens de les
Software voor les 2: Microsoft Project 2013 English (of een nieuwere versie)
Noodzakelijk voor les 2: een laptop met MS Project geïnstalleerd.

Vervolgopleiding

In deze opleiding van vier dagen komen alle vaktechnische competenties (hard skills) van Project Management aan bod.  Maar ook goed ontwikkelde soft skills zijn essentieel voor een succesvolle Project Manager.

In de aanvullende driedaagse opleiding “Soft Skills voor Project Managers” leer je hoe je leiding geeft aan een projectteam, en wat de sociale vaardigheden zijn die je nodig hebt om een team succesvol te laten samenwerken.