Missie

Onze missie bestaat uit 3 essentiële elementen die elkaar versterken:

  1. Wij realiseren samen met onze klanten projecten op tijd, binnen budget en kwalitatief hoogstaand

  2. Wij leiden Project Managers op in alle aspecten van het vakgebied Project Management

  3. Wij zijn een kenniscentrum en aanspreekpunt op het vlak van Project Management

 

Visie

Onze unieke werkwijze heeft reeds herhaaldelijk bewezen dat ze zorgt voor zowel Projectsucces als Project Management succes. We steunen onze benadering van Project Management op deze drie pijlers.

Project Management Succes

 

Project Management als vakgebied

We behandelen Project Management als een volwaardig kennisdomein, als een metier, waarvoor specifieke competenties vereist zijn. De focus ligt dus niet alleen op de technische maar ook op de managementaspecten zoals scope, time, budget, risico en organisatie.

Hierdoor kan de Project Manager optreden als klankbord voor de Engineering Manager. Daarnaast ligt onze focus op het ontwikkelen van vaktechnische en ‘soft’ skills bij onze Project Managers. Die methodieken en knowhow nemen ze mee bij de uitvoering van hun opdrachten.

Doelbewuste professionele Ontwikkeling

Als Project Managers zoeken we naar constante verbetering door feedback te vragen en ter harte te nemen, door opleiding en zelfstudie. Onze aanpak geeft ambitieuze ingenieurs de kans om op korte tijd hun potentieel waar te maken.

Onze visie spreekt kandidaten met de juiste Project Management competenties aan, wat ons een merkbaar voordeel biedt in de huidige arbeidsmarkt.

Continue begeleiding van de Project Manager

De Project Manager die u in huis haalt kan steeds rekenen op de ondersteuning van het team van Newpoint Professionals. U profiteert dus mee van de ervaring van onze Senior Project Managers, die als coach en klankbord optreden. Dankzij ons systeem van wekelijkse opvolging en halfaarlijkse evaluatie, kunnen we snel inspelen op aandachtspunten.

Zo slagen we er in om zowel de kwaliteit van onze diensten als de persoonlijke ontwikkeling van onze Project Managers te garanderen.

 

Werken bij ons

 

Project Management

Project Management Processen

Gebaseerd op PMBOK/ISO21500

Voor de aanpak van projecten richten we ons op de PMBOK-standaard (Project Management Body Of Knowledge) en ISO21500, omwille van onderstaande redenen:

  • dit is een procesgerichte aanpak
  • de processen geven goed weer hoe projecten in mekaar zitten
  • je kan per fase van het project zien welke processen van toepassing zijn
  • elk proces heeft duidelijke inputs, hulpmiddelen, technieken en outputs 

De processen geven een duidelijke leidraad van wat er moet gebeuren en opgeleverd worden in elke stap van een project. Het beheersen en consequent toepassen van deze processen is essentieel voor succesvol Project Management.

Project Management Successen

 

Project Management Competenties

Gebaseerd op IPMA/ICB 4

Project Management vereist niet alleen technische, maar ook gedragsmatige en contextuele competenties. Voor deze competenties volgen we de IPMA-aanpak (International Project Management Association), omdat:

  • IPMA is persoonsgericht en bekijkt Project Management vanuit het standpunt van de Project Manager
  • De 29 competenties geven een goed overzicht van de vaardigheden die voor een Project Manager van belang zijn
  • IPMA wordt continu aangepast aan de actuele inzichten in management- technieken

Om een project maximale kans op slagen te bieden is het essentieel dat de Project Manager over de juiste Project Management competenties beschikt, eerder dan dat hij expert is in een specifieke technische discipline.

Daarnaast zijn de competenties een goede basis voor het opstellen van een competentiematrix per Project Manager, voor periodieke evaluatiegesprekken en als rode draad voor theorielessen in Project Management.

Competenties Project Managers

 

Project Managers hebben nood aan specifieke technische, gedrags- en contextuele competenties. Onze opleidingen geven hen de nodige kennis en inzichten om projecten op tijd, binnen budget en kwalitatief hoogstaand af te leveren.

Onze lesgevers zijn ervaren Project Managers. Ze geven interactieve opleidingen met aandacht voor techniek en een praktische invalshoek.

 

Bekijk onze open opleidingen

 

 

Connect

Ontvang als eerste informatie over onze Project Management opleidingen, vacatures en nieuwtjes

Main menu