€ 1780
 • Antwerpen
 • Hasselt
09u00 - 17u00
Opleidingsattest

 

Omschrijving

In deze driedaagse opleiding behandelen we alle vaktechnische competenties of “harde skills” en de nodige “soft skills” die een projectmanager van de leverancier of aannemer nodig heeft om met succes projecten te realiseren.  Je leert de 9 PM-processen te beheren: Scope, Tijd, Kost, Kwaliteit, Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement en dit specifiek afgestemd op leveranciers en aannemers. We starten dus niet met een idee zoals in ‘klassiek’ projectmanagement maar met een prijsvraag of een bestelling.

Tijdens de dag “Soft skills” leer je hoe je leiding geeft aan een projectteam, en wat de sociale vaardigheden zijn die je nodig hebt om een team succesvol te laten samenwerken.

Deze opleiding is vormgegeven in samenwerking met een aannemersorganisatie, al het overtollige is weggelaten en de focus ligt op de praktische aanpak en praktijkvoorbeelden.

Doel

We verschaffen de Project Manager van de leverancier of de aannemer een praktische kennis van het vakgebied Project Management. Deze opleiding heeft als resultaat dat de deelnemers:

 • de belangrijkste processen en technieken van Project Management kennen en weten hoe je deze in de praktijk kan brengen in hun specifieke omgeving
 • weten hoe zij hun projecten moeten structureren om op die manier de voorspelbaarheid en dus de kans op succes van hun project te vergroten
 • meer begrip hebben voor en waarde kunnen toevoegen aan de bestaande Project Management processen binnen hun organisatie
 • zich zeker voelen in hun rol en handelen met vertrouwen en een gerust hart

Inhoud

De processen die een Project Manager van een leverancier of aannemer onderneemt zijn uiteraard dezelfde als voor een projectmanager in een ander type organisatie: Scope, Tijd, Kost, Kwaliteit, Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement.

Er wordt na een situering van projectmanagement in het algemeen bekeken welk belang de 9 processen in de vier verschillende fasen van een project hebben en hoe ze best worden aangepakt in die fasen: Orderbevestiging, Voorbereiding, Uitvoering en Afsluiting.

In een derde dag worden de belangrijke softskills behandelt met het accent op leidinggeven en zelfkennis.

Twee lesdagen

Project Management

Orderbevestigingsfase

Voorbereidingsfase

Uitvoeringsfase

Afsluitingsfase

 • Algemene context
 • Kenmerken van een project
 • Projectportfolio Projectprogramma
 • Projectsucces
 • Projectorganisatie
 • Projectcyclus
 • Motivatie
 • Belanghebbenden
 • Projectdoel en resultaat
 • Kwaliteit
 • Resources
 • Risico’s
 • Inkoop
 • Budget - Kost
 • Orderbevestigingsrapport
 • Kickoff meeting
 • WBS en werkpakket
 • Communicatieplan
 • Kwaliteitsregister
 • Risicoregister
 • Planning - Schattingsmethoden
 • Budget - Kost
 • Inkoop
 • Uitvoeringsplan - Rapport voorbereidingsfase
 • Voer taken uit
 • Beheer scope, belanghebbende, risico kwaliteit…
 • Wijzigingen
 • Vergaderen
 • Rapporteren
 • Opleveringsdocument
 • Restactiepuntenlijst
 • Administratieve afsluiting
 • Financiele afsluiting
 • Evaluatie

 

Eén lesdag  

Zelfreflectie en zelfmanagement

Persoonlijke Communicatie

Leiderschap
 • Persoonlijke doelbepaling insights (een voorbeeld van een opdracht die dan in de verschillende kleuren moeten gegeven worden)
 • Communicatie
 • Gespreksvaardigheden (actief luisteren, vragen stellen,  samenvatten, feedback geven, mening geven
 • Effectief vergaderen
 • Leiderschap versus management
 • Situationeel leiderschap
 • Conflicthantering omgaan met weerstand

Docent

Guy Mentens
Senior projectmanager en zaakvoerder
Newpoint Professionals

Chantal Hendrikse
Trainer | HR-Consultant
Loopbaancoach - Praktijklector
Hench Training & Consulting

Aanpak

 • De opleiding voorziet in een hands-on aanpak: een interactieve opleiding met een praktische invalshoek.
 • De deelnemers worden op regelmatige basis ondervraagd over de opgedane kennis van theorie, tools en technieken en ook gevraagd te vertellen over het toepassen van de geleerde technieken in hun werkomgeving.
 • Ervaring delen en netwerken: er wordt actief aangemoedigd dat de Project Managers elkaar leren kennen, ervaringen delen, feedback geven en stimuleren.

Cursusmateriaal

PowerPoint presentatie

Oefeningen tijdens de les

Certificering

Opleidingsattest van Newpoint Professionals

Kmo-portefeuille

Newpoint Professionals is erkend door de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding. Bespaar tot 30% door een project in te dienen ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding.

Ons erkenningsnummer: DV.0214844

Meer info: www.kmo-portefeuille.be.

Data & locatie

Hasselt
3 dinsdagen van 9u tot 17u: 16, 23, en 30 november

Corda Campus
Kempische Steenweg 305
3500 Hasselt

Antwerpen
3 dinsdagen van 9u tot 17u: 7, 14 en 21 oktober

Bluepoint

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

Prijs & annulatievoorwaarden

Inschrijvingsgeld: €1.780 per persoon (excl. btw)

Je kan kosteloos annuleren tot 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding. Bij tijdige en schriftelijke uitschrijving (via mail) krijg je het inschrijvingsgeld teruggestort, bij annulatie na die datum of als je niet aanwezig bent tijdens de opleiding, blijft het inschrijvingsgeld volledig verschuldigd.

Je aanwezigheid wordt verwacht bij alle sessies. Als je niet aanwezig kan zijn bij één of meerdere sessies, kan je geen aanspraak maken op terugbetaling van (een gedeelte van) het inschrijvingsgeld.

Inschrijven

Locatie Data Tijd Prijs Inschrijven
Antwerpen
Najaar 2021:
07/10
14/10
21/10
09u00 - 17u00 € 1780 Inschrijven
Hasselt
Najaar 2021:
16/11
23/11
30/11
09u00 - 17u00 € 1780 Inschrijven

Connect

Ontvang als eerste informatie over onze Project Management opleidingen, vacatures en nieuwtjes

Main menu