Atealaan volledig resistent tegen wateroverlast

Referentieproject_aquafin_atealaan

Afgelopen maand zijn we samen met Aquafin aan de slag gegaan in de Atealaan die dringend nood had aan een nieuwe infrastructuur. Dit onder leiding van onze medewerker, Marijn Wevers.

Het Project van de Atealaan bestond erin om de vijzels van het gemaal te vervangen.

De waterbouw omvat 3 delen:

1) Het regenweerafvoervijzel

 • 1 vijzel met diameter 800mm, lengte 10m, verpompt 300m³/h
 • 1 vijzel met diameter 1800mm, lengte 10m, verpompt 2275m³/h

2) De stormweerafvoer

 • 1 vijzel met diameter 800mm, lengte 10m, verpompt 300m³/h
 • 2 vijzels met diameter 1800mm, lengte 10m, verpompen 2275m³/h per stuk (in totaal 4550m³/h)

3) En een pompstation met twee pompen van 380m³/h

Deze bestaande vijzels waren in een erg slechte staat waardoor de omgeving soms te maken kreeg met wateroverlast.

Bijgevolg heeft Aquafin besloten om al de bestaande vijzels volledig te vervangen. Het uitvoeringsbedrag die deze werken mogelijk maakte bedroeg 500.000 euro.

Concreet gingen we te werk als volgt:

 • Demontage, afvoer en verwerking van de bestaande vijzels
 • Uitbreken van de bestaande rakelbeton (troggen)
 • Constructie van een nieuwe bettonbedding voor de trog waarin de vijzels liggen
 • Het plaatsen van de nieuwe vijzels zelve
 • De plaatsing van nieuwe aandrijvingen incl. aanpassingen aan de betonnen sokkels
 • Om de bestaande bedrijfsvoering te kunnen laten doorgaan hadden we tijdelijke pompinstallaties voorzien. Deze dienden ter vervanging van de vijzels en het originele pompstation. Het totaal debiet van deze tijdelijke pompen bedroeg 7800m³/h.

Gezien het grote debiet en dus ook een hoge kostprijs hebben we vooropgesteld om de volledige ombouw uit te voeren in vijf weken.

Hieronder de concrete tijdsplanning:

 • We namen twee weken in beslag voor de voorbereidende werken zoals het plaatsen van nieuwe kokers voor de tijdelijke pompen, het verwijderen van de afscherming, enz.
 • Een week voor de plaatsing van de tijdelijke pompen, inclusief het testdraaien
 • Vijf weken voor de uiteindelijke heropbouw
 • De werken zijn succesvol afgerond op 12 december 2017.

Mission accomplished!

Bekijk alle referentieprojecten

Connect

Ontvang als eerste informatie over onze Project Management opleidingen, vacatures en nieuwtjes

Main menu