Hoe de ACT fase van de Deming Cirkel correct interpreteren?

De PDCA methode of Deming Cirkel is een algemeen gekende en veelgebruikte methode voor kwaliteitsverbetering. En toch wordt deze naar mijn ervaring vaak verkeerd geïnterpreteerd. Ik heb het dan over de ACT fase.

Vraag honderd Vlamingen over hun definitie van de Deming cirkel, en de meest voorkomende invulling van de verschillende fases is deze:

  • PLAN:  Formuleer doelstellingen en plan de te nemen maatregelen
  • DO:  Voer de verbeteringsmaatregelen uit
  • CHECK: Controleer of de vooropgestelde doelstellingen behaald worden en bepaal de uit te voeren correcties (als die er zijn)
  • ACT: Voer de correctieve maatregelen uit, zoals vastgesteld in de CHECK fase. Na de ACT fase ga je terug naar de PLAN fase.

En toch roept deze interpretatie vragen op omtrent de ACT fase:
Als de ACT fase een uitvoeringsfase is, zoals de DO fase, waarom er dan een andere naam aan geven? Waarom spreken we niet over de PDCD methode in plaats van PDCA?
Daarbij vraag ik me ook af waarom de ACT uitvoeringsfase het moet doen zonder een PLAN fase? De vergelijkbare uitvoeringsfase DO wordt namelijk wel voorafgegaan door een PLAN fase.

Het antwoord op deze vragen: De ACT fase is fundamenteel anders van de uitvoeringsfase DO. De Deming Cirkel is immers een methode om procesverbeteringen te testen èn te implementeren, en dan is het volgende logisch:
Je gaat een procesverbetering (andere manier van werken) eerst testen in een goed gecontroleerde omgeving (in PLAN en DO), dan controleer je of de andere manier van werken ook effectief een procesverbetering is (CHECK).
Indien deze controle positieve resultaten geeft, ga je handelen (ACT) volgens de nieuwe manier van werken en pas je de nodige instructies, de installatie of de werkmethode aan.

Als uit de CHECK fase blijkt dat de uitgevoerde test niet leidt tot een procesverbetering, wordt de cirkel afgebroken na de CHECK fase. Misschien ga je met de nieuwe inzichten uit deze oefening een nieuwe Deming cirkel opstarten om iets aangepast te proberen.

ACT staat dus niet voor het uitvoeren van correcties, vastgesteld in de CHECK fase. ACT doelt op het implementeren in de dagdagelijkse routine van datgene wat je geleerd heb in de drie vorige fases.

Welke methode gebruik jij voor dagdagelijkse procesverbeteringen?

Connect

Ontvang als eerste informatie over onze Project Management opleidingen, vacatures en nieuwtjes

Main menu