Afbraakwerken op Corda Campus

Corda Campus, de thuisbasis van ons kantoor in Hasselt, gaf aan een partner te zoeken voor het Project Management van dit project.
Guy Mentens, één van de oprichters van Newpoint Professionals stond in voor het project.

Afbraakwerken Corda Campus

Guy, wat hield het project juist in?

Guy Mentens: “Het project omvatte onder andere de afbraak van verschillende gebouwen, waaronder de vroegere werkplaatsen van de Phillips fabriek, de garage, de kantine, de stoomcentrale, en de hoogspanningscabines. Daarbij hoorde het regelen van de afbraakvergunning en de regeling met Infrax in verband met de afbraak van de hoogspanningscabines. Dat was belangrijk voor de continuïteit in de stroomvoorziening. Aansluitend diende het terrein genivelleerd te worden en werd er opnieuw gras ingezaaid.”

Corda Campus is een drukke locatie. Welke impact had dat op het project?

Guy Mentens: “We hebben de hinder voor de bewoners tot een minimum kunnen beperken. De werf werd afgezet met hekken en alleen in de slotfase, bij het inzaaien van het gras, werd er wat hinder ervaren door een gedeelte van de Corda bewoners.”

Hoe belangrijk was de communicatie in dit project?

Guy Mentens: “Corda Campus zorgde zelf voor de communicatie naar de bewoners, bv. rond de afbraak van de oude en de opening van de nieuwe kantine. De bouw van de nieuwe kantine had wat vertraging opgelopen. Het was voor de bewoners dan ook een geluk bij een ongeluk dat ook de deadline voor de afbraak van de oude kantine niet gehaald werd.”

Wat was de reden dat de deadline niet gehaald werd?

Guy Mentens: “De belangrijkste reden voor de vertraging in ons project was de ontdekking van asbest op onverwachte plaatsen. Er is jaren geleden een asbestinventaris opgesteld door Philips zelf, die daarna nog verschillende keren geaudit en goedgekeurd werd. Er was dus geen reden om vooraf een extra onderzoek in te stellen naar asbest.

We wisten op voorhand dat het risico bestond op extra asbest. Bij het opstellen van de asbestinventarissen worden de zichtbare delen grondig nagegaan, maar het gebeurt wel vaker dat tijdens de afbraakwerken op verborgen plaatsen toch onverwacht asbest opduikt.

Dat zie je nu bijvoorbeeld ook met de werken aan de Philipsbrug. Daar is recent nog asbest gevonden in de “verloren bekisting”.

Wij hebben het risico gesignaleerd bij het begin van het project, maar de impact op timing en budget is zeer moeilijk in te schatten.”

Welke acties zijn er genomen bij het aantreffen van het asbest?

Guy Mentens: “Uiteraard zijn de werken stilgelegd. In de eerste fase van het project werd het asbest dat opgetekend stond in de inventaris verwijderd. Dezelfde asbestverwijderaar is de situatie komen inschatten en heeft een offerte en planning opgemaakt. Op basis daarvan zijn de werken gepland en hebben we extra budgetten aangevraagd.

Hoe heb jij dit project ervaren?

Guy Mentens: “Ik vond het een geslaagd project. Er was een heel vlotte samenwerking met onder andere de technische staf van Corda. Deze was bijvoorbeeld cruciaal bij het afkoppelen van het waterleidingscircuit van de watertoren. Doordat zij perfect op de hoogte waren van de werking in de huidige installatie kon de afkoppeling zonder problemen uitgevoerd worden. Zij kennen de installatie van binnen en van buiten.”

 

Bekijk alle referentieprojecten

Kunstproject Koen Vanmechelen geeft bijzondere functie aan watertoren op Corda Campus

Philips bouwde de 35-meter hoge watertoren in 1961. Een constructie om ondergronds water op te pompen en met de nodige druk richting de fabrieken te sturen. Op deze bestaande betonnen constructie ent Kunstenaar Koen Vanmechelen zijn kunstproject ‘The Future of Now’.

Vanmechelen wil de watertoren transformeren tot een eivormig baken. In het ei, dat op de toren komt, wordt een Oval Office voor Limburg gecreëerd. De panoramische koepel wordt bovendien via een lift toegankelijk voor omwonenden en toeristen. Het project van Koen Vanmechelen past binnen de internationale ambitie van Corda Campus en stad Hasselt.

Meer over het kunstproject op Corda Campus

Foto: limburg-actueel.be

 

Connect

Ontvang als eerste informatie over onze Project Management opleidingen, vacatures en nieuwtjes

Main menu