Omschrijving

In deze vierdaagse opleiding behandelen we alle vaktechnische competenties of “harde skills” van projectmanagement. Je leert de 9 PM-processen te beheren: Scope, Tijd, Kost, Kwaliteit, Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement.

Aansluitend aan deze opleiding, kan je de module “Soft skills voor Project Managers” volgen, waarin je leert hoe je leiding geeft aan een projectteam, en wat de sociale vaardigheden zijn die je nodig hebt om een team succesvol te laten samenwerken.

Omschrijving

In deze vierdaagse opleiding behandelen we alle vaktechnische competenties of “harde skills” van projectmanagement. Je leert de 9 PM-processen te beheren: Scope, Tijd, Kost, Kwaliteit, Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement.

Aansluitend aan deze opleiding, kan je de module “Soft skills voor Project Managers” volgen, waarin je leert hoe je leiding geeft aan een projectteam, en wat de sociale vaardigheden zijn die je nodig hebt om een team succesvol te laten samenwerken.

Doel

We verschaffen de Project Manager een brede en robuuste kennis van het vakgebied Project Management. Deze opleiding heeft als resultaat dat de deelnemers:

 • de belangrijkste processen en technieken van Project Management kennen en in de praktijk kunnen brengen
 • weten hoe zij hun projecten moeten structureren om op die manier de voorspelbaarheid van het project te vergroten
 • meer begrip hebben voor en waarde kunnen toevoegen aan de bestaande Project Management processen binnen hun organisatie
 • zich zeker voelen in hun rol en handelen met vertrouwen en een gerust hart
 • voorbereid zijn op het IPMA-D examen door:
  • leerdoelen toe te lichten
  • complexe leerstof in de opleiding te behandelen
  • aan te duiden welke leerstof als zelfstudie te verwerken is
  • belangrijk: in een beperkte tijd van 4 dagen is het niet mogelijk om alle leerstof van het examen te behandelen. Ook ligt de focus op het aanleren van praktisch bruikbare tools en methodieken, en minder op het toelichten van alle examenleerstof.

Inhoud

De processen die een Project Manager moet kunnen toepassen om een project succesvol uit te voeren:

 • 5 procesgroepen: Initiëren, Plannen, Sturen, Uitvoeren en Afsluiten
 • 9 processen: Scope, Tijd, Kost, Kwaliteit, Risico, Communicatie, Organisatie, Resources en Procurement

Dag 1

 • Project Management landschap
 • Project - Programma - Portfolio oriëntatie
 • Projectstart - Project definitie
 • Identificeren van belanghebbenden
 • Projectstart - Project charter/ Project plan
 • Eisen en doelen
 • Definiëren van de scope en de op te leveren resultaten

Dag 2

 • Projectstructuren (WBS)
  • Tijd en projectfasering (Opstellen projectplannen)
  • Mensen en middelen identificeren
  • Opstellen communicatieplan
  • Inschatten van kosten en bepalen van het projectbudget

Dag 3

 • Investeringsanalyse
 • Opstellen van een risico management plan
 • Opstellen van een kwaliteitsplan
 • Inkoop en contract
 • Recap fase Initiëren/plannen

Dag 4

 • Beheer van wijzigingen
 • Earned Value Management, Cost Control
 • Work authorisation en werkpakketten
 • Risico’s beheren, maatregelen uitvoeren
 • Tijdsplanning opvolgen, rapportage
 • Afsluiten van een fase of het project
 • Verzamelen van opgedane ervaringen
 • Voorbereiding en toelichting IPMA examen

Docent

Nog te bepalen

Aanpak

 • De opleiding voorziet in een hands-on aanpak: een interactieve opleiding met een praktische invalshoek.
 • De deelnemers worden op regelmatige basis ondervraagd over de opgedane kennis van theorie, tools en technieken en ook gevraagd te vertellen over het toepassen van de geleerde technieken in hun werkomgeving.
 • Ervaring delen en netwerken: er wordt actief aangemoedigd dat de Project Managers mekaar leren kennen, ervaringen delen, feedback geven en stimuleren.

Vervolgopleiding

In deze opleiding van vier dagen komen alle vaktechnische competenties (hard skills) van Project Management aan bod.  Maar ook goed ontwikkelde soft skills zijn essentieel voor een succesvolle Project Manager.

In de aanvullende driedaagse opleiding “Soft Skills voor Project Managers” leer je hoe je leiding geeft aan een projectteam, en wat de sociale vaardigheden zijn die je nodig hebt om een team succesvol te laten samenwerken.

Certificering

Opleidingsattest van Newpoint Professionals

Praktisch

 • In company opleidingen kunnen volledig op maat uitgewerkt worden.
 • Wij voorzien meestal drie halve dagen. 
 • Deze opleiding kan ook op avonden georganiseerd worden.
 • Deze opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door de KMO-Portefeuille

Kmo-portefeuille

Newpoint Professionals is erkend door de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding. Bespaar tot 40% door een project in te dienen ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding. Meer info: www.kmo-portefeuille.be.

Meer informatie over onze in company opleidingen?

Contacteer ons

Terug naar het overzicht