Onze missie

Onze missie bestaat uit 3 essentiële elementen die elkaar versterken:

  1. Wij realiseren samen met onze klanten projecten op tijd, binnen budget en kwalitatief hoogstaand
  2. Wij leiden Project Managers op in alle aspecten van het vakgebied Project Management
  3. Wij zijn een kenniscentrum en aanspreekpunt op het vlak van Project Management

Onze visie

Onze aanpak steunt op 3 pijlers:

  1. We behandelen Project Management als een volwaardig kennisdomein. Als een metier, waarvoor specifieke competenties vereist zijn.
  2. Doelbewuste professionele ontwikkeling, gebruikmakend van actuele leertechnieken en werkwijzen op gebied van individuele productiviteit en effectiviteit.
  3. Continue begeleiding van de Project Manager, waardoor we de kwaliteit van onze diensten kunnen waarborgen en de ontwikkeling van onze Project Managers kunnen garanderen.
PMsucces_web_noborder

Project Management Processen

Onze visie op de Project Management Processen is gebaseerd op de Knowledge Areas van PMBOK en ISO 21500. Dit vormt de basis voor de technische competenties waarover een Project Manager moet beschikken om zijn projecten binnen budget, op tijd en volgens de verwachtingen op te leveren.

PMprocessen_web_noborder

Project Managers Competenties

Onze visie op de competenties van een goede Project Manager is gebaseerd op de 46 competenties van IPMA (International Project Management Association) zoals beschreven in de IPMA Competence Baseline (ICB 3.0). We hebben deze samengevat in enkele competentiegroepen, zoals je hieronder kan zien.

PMcompetenties_web_noborder