Project Management Processen

Wij kunnen de behoeften van uw organisatie op het vlak van projectvoering in kaart brengen en hier invulling aan geven. Dit kan bijvoorbeeld betekenen:

 • Ontwikkelen en bewaken van standaarden, procedures en methodieken op het vlak van Project Management
 • Doorlichten en optimaliseren van Project Management processen en systemen
 • Vormgeven van Programma en Portfolio Management processen
 • Dit kan gaan van enkel formuleren van aanbevelingen tot en met uitrollen, training, coaching, opvolging en auditeren

Assessment van uw projectenorganisatie

In dit rapport brengen wij de sterke en zwakke punten van uw projectenorganisatie in kaart en formuleren we aanbevelingen om uw aanpak te versterken. We hebben hiervoor een specifieke aanpak ontwikkeld die ons toelaat om op korte tijd een grondig en volledig beeld te vormen van uw Project Management processen. U mag hiervan verwachten: 

 • Een duidelijke en volledige oplijsting van de processen die belangrijk zijn voor uw projectenorganisatie
 • In kaart brengen van de problemen die uw Project Managers ervaren met elk van deze processen
 • Concrete oplossingen en mogelijkheden tot verbetering en optimalisatie

Tools en templates

Betrouwbare systemen en documentatie zijn de motor van elke degelijke projectenorganisatie. Als u systematisch projecten op tijd, binnen budget en kwalitatief hoogstaand wil opleveren, kan u niet zonder doeltreffende tools en templates. Wij kunnen deze voor u ontwikkelen, aanleveren, uitrollen en het gebruik ervan ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Template van Work Breakdown Structure
 • Systeem voor budget en kostenopvolging
 • Planning met GANTT-chart of netwerkdiagram
 • Risico-inventaris
 • Communicatiematrix
 • Urenschatting